Privacy

 
Kawasaki Motors Europe N.V. wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens. Normaal gesproken kunt u onze websites bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent en zonder dat u informatie over uzelf hoeft door te geven. Soms hebben wij echter informatie over u nodig, zoals uw naam en e-mailadres. Wij zullen u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij uw persoonlijke gegevens via internet inwinnen. Wanneer u de benodigde persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft via internet (gegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor correspondentie- of abonnementsdoeleinden), zullen wij u laten weten hoe wij deze informatie gebruiken. Wanneer u aangeeft dat u er niet mee akkoord gaat dat deze informatie wordt gebruikt als een basis voor verder contact met u, zullen wij deze wens uiteraard respecteren. Wij houden bij vanuit welke domeinen onze website wordt bezocht.

Deze gegevens worden geanalyseerd met het oog op trends en statistieken. Daarna worden ze vernietigd.

De websites van Kawasaki Motors Europe N.V. bevatten koppelingen naar andere websites. Kawasaki Motors Europe N.V. is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of de inhoud van deze websites.

Wij beschermen de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Lees deze privacyverklaringen goed door, zodat u begrijpt hoe de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt. Door uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven, geeft u toestemming voor het bekend maken hiervan, zoals in deze verklaringen staat vermeld.

Wat wordt door deze privacyverklaringen gedekt?:
Deze privacyverklaringen dekken ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, die via of in verband met deze website worden verzameld.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld?:
Kawasaki Motors Europe N.V. is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld.

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail) om:

  • te reageren op door u ingediende vragen of verzoeken;
  • door u ingediende bestellingen of aanvragen te verwerken;
  • onze verplichtingen jegens overeenkomsten die u met ons hebt afgesloten te beheren of anderszins na te komen;
  • te anticiperen op problemen met betrekking tot aan u verstrekte producten of services en deze eventueel te verhelpen;
  • producten of services te creëren die aan uw behoeften voldoen.
In het kader van de services die u via onze site worden aangeboden, wordt de door u verstrekte informatie mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EEA", European Economic Area). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer één van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt of wanneer één van onze serviceproviders zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt. In deze landen zijn mogelijk andere wetten op het gebied van gegevensbescherming van toepassing dan in de Europese Economische Ruimte.

Wanneer wij op deze manier informatie doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij er alles aan doen om de bescherming van uw privacyrechten te waarborgen. Als u gebruikmaakt van onze services terwijl u zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt de door u verstrekte informatie mogelijk aan landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven om u de gewenste services te kunnen bieden.

Met uitzondering van de bepalingen in deze privacyverklaringen, zullen wij geen persoonlijke gegevens openbaar maken zonder uw toestemming tenzij wij hiertoe wettelijk zijn gerechtigd of verplicht (bijvoorbeeld wanneer dit nodig is met betrekking tot een juridische procedure of ter preventie van fraude of andere misdrijven) of als wij van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om onze rechten, ons eigendom of onze persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers/klanten enz. te beschermen en/of verdedigen.

Verstrekking van aanvullende informatie en informatiedeling:
Wij zouden uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd willen gebruiken voor doeleinden die afwijken van de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet. Wij zijn van mening dat u voordeel zult hebben van deze aanvullende doeleinden. Wij hebben er echter begrip voor wanneer u niet wilt dat uw gegevens op die manier worden gebruikt. Als u bij het indienen van uw persoonlijke gegevens hebt aangegeven dat u er niet mee akkoord gaat dat deze gegevens worden gebruikt voor onderstaande doeleinden, zullen wij uw gegevens hiervoor niet gebruiken. U kunt ons bovendien ten allen tijden laten weten dat u niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor alle of één van de onderstaande doeleinden. Wij zullen het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden staken zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval blijven wij uw persoonlijke gegevens echter gebruiken voor de doeleinden die in de bovenstaande sectie zijn uiteengezet, zolang dit redelijk is.

Wij zouden de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor een gedurende tijd van 6 maanden (excl. nieuwsbrief aanmeldingen) willen gebruiken om:

  • marktonderzoek uit te voeren en verkoopgegevens bij te houden;
  • u (telefonisch of op andere wijze) op de hoogte te brengen van onze producten en services;
  • de informatie door te geven aan bij Kawasaki Motors Europe N.V.; het mogelijk te maken voor aangesloten kantoren en bedrijven die zich eventueel buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, u informatie te sturen die mogelijk voor u van interesse is.

Verzamelen van gegevens van niet-persoonlijke aard:
Wij verzamelen mogelijk automatisch gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het type internetbrowsers dat u gebruikt of de website die u hebt gebruikt om naar onze site te gaan. Wij kunnen ook gegevens verzamelen die u op de site hebt ingediend, zoals uw leeftijd en uw woonplaats. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de service die wij op deze website bieden. Wij geven deze verzamelde gegevens van niet-persoonlijke aard mogelijk van tijd tot tijd door aan derde partijen voor gebruik met betrekking tot deze site.

Het gebruik van cookies:
Wij slaan mogelijk bepaalde informatie (zgn. "cookies") op uw computer op wanneer u onze site bekijkt. Wij kunnen deze cookies lezen voor informatiedoeleinden wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De gegevens die wij verzamelen doordat een cookie door u wordt geaccepteerd, zijn specifiek voor uw computer en bevatten het IP-adres, de datum en het tijdstip waarop de website werd bezocht, welke onderdelen van onze website werden bezocht en of de gevraagde websites succesvol werden geopend. Deze gegevens zijn anoniem en vertegenwoordigen de computer en niet de gebruiker.
Wij gebruiken de informatie in de cookies om onze kennis over het gebruik van onze website te verbeteren en om te controleren of de website optimaal functioneert. Hierdoor kunnen wij onze webaanbiedingen verbeteren en u een plezierige en innovatieve on line ervaring bieden.

Chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen:
Als deze website in de toekomst chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen enz. aanbiedt, zijn wij gerechtigd de gegevens die u openbaar maakt, te verzamelen. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaringen. Opmerking: wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik door derden van persoonlijke gegevens die u in de chatrooms, prikborden of nieuwsgroepen op deze website openbaar maakt. Wees daarom altijd zorgvuldig met de gegevens die u op deze manier vrijgeeft.

Het gebruik van persoonlijke gegevens die naar andere websites zijn verzonden:
Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacyverklaringen en procedures van andere websites, ongeacht of:
u de website van de derde partij hebt geopend via een koppeling op onze website; of
u via een koppeling op de website van een derde partij onze website hebt geopend.
Wij raden u aan om de privacyverklaringen van elke website die u bezoekt te lezen en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van deze website in het geval van vragen of opmerkingen.

Plaatsing van persoonlijke gegevens van derden:
Op deze website kunt u worden gevraagd persoonlijk gegevens van uw familie of vrienden in te voeren, zodat wij hen details over onze producten en diensten kunnen sturen. Voordat u deze gegevens invoert, dient u toestemming te hebben van uw familie en vrienden om hun persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken. Deze gegevens zullen door ons alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaringen.

Zijn deze privacyverklaringen onderhevig aan wijzigingen?:
Deze privacyverklaringen kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, evenals wijzigingen in de manier waarop we gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, zullen wij deze wijzigingen kenbaar maken op deze website. Lees onze privacyverklaringen regelmatig.