Privacy

Bij Kawasaki Motors Europe N.V. ("KME") willen we u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens geven. Wanneer u een van onze websites bezoekt, moeten wij mogelijk informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, IP-adres of locatiegegevens. KME laat het u weten voordat we persoonlijke informatie van u verzamelen op onze websites. Als u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te geven via onze websites die wij mogelijk nodig hebben - bijvoorbeeld om met u te corresponderen om u een dienst of product te leveren die u hebt besteld of om u een abonnement te geven - zullen wij je laten weten waarom wij dergelijke informatie verzamelen en hoe wij dergelijke informatie zullen gebruiken
KME-websites kunnen links naar andere websites bevatten. KME is niet verantwoordelijk voor de privacy kennisgevingen of de inhoud van dergelijke websites.

KME respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Lees dit privacy beleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe KME de persoonlijke informatie die u ons verstrekt verzamelt en gebruikt.
 
1. Wat dekt dit privacy beleid?
Dit privacy beleid heeft betrekking op het gebruik van uw persoonlijke informatie die wordt verzameld via of in verband met de websites van KME. De soort verzamelde persoonlijke gegevens kunnen o.a. zijn: naam, adres, telefoonnummer en e-mail.
 
KME is niet verantwoordelijk voor de privacy kennisgevingen en -praktijken van andere websites, zelfs als:

  • U toegang heeft gekregen tot de externe website met behulp van links van onze website; of
  • U via een externe website verbonden bent met onze website.
 
KME beveelt aan dat u de kennisgevingen van elke site die u bezoekt, controleert en contact opneemt met de eigenaar of exploitant van een dergelijke website als u zich zorgen maakt of vragen hebt.
 
2. Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die wordt verzameld op de websites van KME?
KME beheert de persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de websites van KME. Daarom is KME volgens de voorwaarden van de algemene verordening gegevensbescherming de beheerder van de gegevens die u hebt verstrekt.
 
3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?
De persoonlijke gegevens die KME op de websites van KME verzamelt, kunnen worden gebruikt om onze verplichting die voortvloeit uit contracten tussen u en KME uit te voeren, waaronder:
  • Reageren op vragen of verzoeken die door u zijn ingediend
  • Verwerken van bestellingen of aanvragen die door u zijn ingediend
  • Onze verplichtingen met betrekking tot enige overeenkomst die u met ons hebt te beheren of anderszins uit te voeren
  • Anticiperen op en oplossen van problemen met de aan u geleverde goederen of diensten
 
Van tijd tot tijd, indien eerder goedgekeurd door u, zou KME de informatie die u ons verstrekt willen gebruiken voor:
  • Marktonderzoek en het volgen van verkoopgegevens
  • U op de hoogte houden van onze producten en diensten, zoals telefonisch contact opnemen of uw persoonlijke informatie verstrekken aan KME gelieerde kantoren en bedrijven die zich mogelijk buiten de EER bevinden (met inachtneming van de onderstaande beperkingen, met betrekking tot overdrachten van persoonlijke informatie buiten de EER), om hen in staat te stellen u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn.
  • Producten of services te maken die aan uw behoeften voldoen, KME kan daarom van tijd tot tijd vragen of u wilt deelnemen aan een van onze enquêtes.
 
Als u op enig moment wenst dat KME stopt met het gebruik van uw informatie voor een of alle van de hierboven genoemde doeleinden, dan kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@kawasaki.eu. KME zal het gebruik van uw informatie voor dergelijke doeleinden stoppen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
 
4. Worden uw gegevens overgedragen aan derden?
Als onderdeel van de producten en diensten die u via onze websites worden aangeboden, moeten de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt mogelijk worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers van tijd tot tijd gevestigd is in een land buiten de EER of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt.
 
Aangezien KME een dochteronderneming is van een wereldwijde organisatie, Kawasaki Heavy Industries, moeten we mogelijk uw gegevens overdragen naar ons hoofdkantoor of naar andere dochterondernemingen die zich buiten de EER bevinden. Als KME voornemens is uw informatie buiten de EER op deze manier over te dragen, zal KME stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten nog steeds worden beschermd en zal het zorgen voor adequate voorzorgsmaatregelen. KME zal uw persoonlijke informatie alleen buiten de EER overdragen waar KME een geldige rechtsgrondslag heeft om dit te doen, bijvoorbeeld wanneer KME uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen of wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.
 
Behalve zoals uiteengezet in dit privacy beleid, zal KME geen persoonlijk identificeerbare informatie onthullen zonder uw toestemming tenzij KME hiertoe wettelijk of verplicht is (bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met het oog op preventie) van fraude of andere misdrijven) of als KME van mening is dat dergelijke actie noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
 
5. Gebruikt KME cookies?
KME kan wat informatie (gewoonlijk een "cookie" genoemd) op uw computer opslaan wanneer u naar onze websites kijkt. KME kan deze cookies voor informatiedoeleinden lezen wanneer u onze websites opnieuw bezoekt. Het type informatie dat KME verzamelt als gevolg van een cookie die door u wordt geaccepteerd, is specifiek voor uw computer en omvat het IP-adres, de datum en het tijdstip waarop de computer de websites bezocht, naar welke delen van onze website werd gekeken en of de webpagina's gevraagde werden met succes afgeleverd.
 
KME gebruikt de cookie-informatie om onze kennis van het gebruik van onze website te verbeteren en om ons in staat te stellen om te bepalen of de website op een optimaal niveau werkt. Hierdoor kan KME ons web aanbod aan u verbeteren en een plezierige en innovatieve online ervaring bieden.
 
Ga naar cookie-instellingen voor meer informatie over de verschillende cookies en om uw cookie-instellingen te beheren.
 
6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan KME hebt verstrekt?
Op grond van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming hebt u verschillende rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens die KME respecteert en die u het beste kunt waarborgen. Als u meer wilt weten over uw rechten, kijk dan op: https://www.eugdpr.org
 
7. Zullen deze privacy kennisgevingen veranderen?
Van tijd tot tijd kan KME dit privacy beleid wijzigen. Als KME substantiële wijzigingen aanbrengt en de manier waarop KME uw persoonlijke gegevens gebruikt, zal KME deze wijzigingen op deze pagina publiceren en geeft u de mogelijkheid om uw voorkeuren indien nodig aan te passen. Controleer regelmatig ons privacy beleid.
 
8. Met wie moet u contact opnemen als u vragen of klachten hebt?
Voor vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten met betrekking tot dit privacy beleid of het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met KME op Jacobus Spijkerdreef 1-3, 2132 PZ Hoofddorp, Nederland of door te e-mailen naar info@kawasaki.nl of Privacy@kawasaki.eu