Legal Notice

INTRODUCTIE
DISCLAIMERS EN RICHTLIJNEN
VOORWAARDEN

Introductie

Welkom op de website van Kawasaki Motors Europe N.V.. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kawasaki Motors Europe N.V. Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen en dienen deze grondig door te lezen voordat zij verdergaan. Alleen in deze voorwaarden en bepalingen betekent "deze website" de portal van Kawasaki Motors Europe N.V. waarop u koppelingen naar andere websites van Kawasaki Motors Europe N.V. en aan haar verwante ondernemingen kunt vinden. Andere websites van Kawasaki Motors Europe N.V. en aan haar verwante ondernemingen kunnen voorwaarden en bepalingen bevatten die afwijken van deze voorwaarden en bepalingen. Als u één van de websites van Kawasaki Motors Europe N.V. bezoekt, dient u de voorwaarden en bepalingen van elke website die u bezoekt na te lezen en dient u er niet vanuit te gaan dat deze voorwaarden en bepalingen op alle websites van Kawasaki Motors Europe N.V. van toepassing zijn
(Back to top)

Disclaimers en Richtlijnen

Deze website kan koppelingen naar externe websites bevatten (websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Kawasaki Motors Europe N.V.). Als u gebruik maakt van deze koppelingen, kan deze externe website worden weergegeven op het volledige scherm (in dit geval kunt u met de back-knop terugkeren naar de vorige website). De externe website kan ook worden weergegeven als een frame in deze website (in dit geval kunt u naar de website terugkeren door de navigatietoetsen in het kader te gebruiken). Waar een externe website binnen het frame van deze website wordt weergegeven, gebeurt dit alleen zodat u eenvoudig kunt terugkeren naar deze website. Kawasaki Motors Europe N.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de externe website, ongeacht of deze website eigendom is van of beheerd wordt door een andere Kawasaki-onderneming. Deze koppelingen worden gegeven om u te helpen snel en eenvoudig de nieuwste websites, diensten en/of producten te vinden die voor u interessant zouden kunnen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of diensten en/of producten die via één van deze websites worden aangeboden, geschikt zijn voor uw doeleinden. Kawasaki Motors Europe N.V. is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of beheerders van deze websites, of voor goederen of diensten die op deze websites worden aangeboden, of voor de inhoud van deze websites en is niet gebonden aan bepalingen, garanties of andere voorwaarden of verklaringen die betrekking hebben op deze websites en is hiervoor niet aansprakelijk (inclusief aansprakelijkheid die voortkomt uit de bewering dat de inhoud van een externe website, die door middel van een koppeling kan worden bereikt, de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt).
Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en u kunt hier geen rechten aan ontlenen bij het nemen van een beslissing. Kawasaki Motors Europe N.V. probeert ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is ten tijde van publicatie op de website, maar kan de juistheid van deze informatie niet garanderen. Kawasaki Motors Europe N.V. is niet aansprakelijk voor acties die u onderneemt omdat u vertrouwt op deze informatie of voor verlies of schade als gevolg van het ondernemen van deze acties. Alle informatie op de websites van Kawasaki Motors Europe N.V. is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet te worden gezien als aanwijzing voor toekomstige resultaten. De informatie op deze websites wordt niet aangeboden als juridisch of andersoortig advies over een bepaalde kwestie. Kawasaki Motors Europe N.V. wijst alle aansprakelijk ten aanzien van een willekeurig persoon met betrekking tot alle mogelijke kwesties van de hand, evenals de gevolgen van willekeurige handelingen of nalatigheden die volledig of gedeeltelijk het gevolg zijn van de inhoud van de websites van Kawasaki Motors Europe N.V..

Als motorrijder bent u een "ambassadeur" op het gebied van onze producten en de werking hiervan. Neem het volgende in acht:

  • Rijd altijd op een verantwoordelijke manier en houdt u aan de toepasselijke wetgeving; toon respect voor andere weggebruikers.
  • Draag een goedgekeurde helm en beschermende kleding.
  • Houdt u aan de instructies en het onderhoudsschema in de handleiding voor de eigenaar.
  • Drink nooit alcohol als u gaat motorrijden.

Op deze website staan mogelijk acties die zijn uitgevoerd in gecontroleerde omstandigheden en met professionele motorrijders. Voer nooit gevaarlijke of potentieel gevaarlijke acties uit.

Met de gegevens worden onze producten en hun prestaties redelijkerwijs beschreven, maar de gegevens zijn mogelijk niet op elke motor van toepassing.

Specificaties met betrekking tot onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Uitrusting in illustraties en beschikbare kleuren kunnen per markt variëren.
(Back to top)

Voorwaarden

Copyright en handelsmerken:
Deze website bevat materiaal zoals tekst, foto's, films, PDF-bestanden en andere beelden en geluiden, waarop copyright rust en/of waarop andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom van toepassing zijn. Alle copyright- en intellectuele-eigendomsrechten in dit materiaal zijn het eigendom van Kawasaki Motors Europe N.V. of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van deze rechten, zodat dit materiaal als deel van deze website kan worden gebruikt.
Deze website bevat eveneens handelsmerken. Alle handelsmerken op deze website zijn het eigendom van Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van die handelsmerken voor gebruik op deze website.

Het is u toegestaan:

  • elk deel van deze website te bezoeken;
  • één exemplaar van alle pagina's of willekeurige pagina's eenmaal af te drukken ter referentie.

Het is u niet toegestaan:
  • enig materiaal van deze website te kopiëren (hetzij door dit op papier af te drukken, het op een schijf op te slaan of te downloaden, hetzij op enige andere wijze), te distribueren (inclusief het distribueren van kopieën), uit te zenden, te wijzigen of op anderzijds te bewerken, of op enige andere wijze te gebruiken behalve zoals is uiteengezet onder "Het is u toegestaan". Deze beperkingen gelden voor al het materiaal op de website of delen daarvan;
  • copyright- en handelsmerkverklaringen of verklaringen van andere intellectuele-eigendomsrechten die zijn opgenomen in het originele materiaal te verwijderen uit materiaal dat is gekopieerd of afgedrukt vanaf de website;
  • een koppeling naar deze website op te zetten zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Wanneer u hypertext of een andere koppeling naar deze website wilt opzetten, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: webmaster@kawasaki-europe.com met informatie over:
- de URL('s) van de webpagina('s) waar vanaf u de voorgestelde koppeling naar deze website wilt instellen
- de URL('s) van de webpagina('s) op deze website waarnaar u de voorgestelde koppeling wilt instellen.

Uw verzoek wordt dan in overweging genomen. Wij nemen naar eigen inzicht een beslissing over uw aanvraag en zijn op geen enkele wijze verplicht uw aanvraag goed te keuren.

Wijzigingen in de Voorwaarden:
Kawasaki Motors Europe N.V. kan van tijd tot tijd de bovenstaande voorwaarden en disclaimers wijzigen. Door deze website door te bladeren, gaat u ermee akkoord dat de huidige voorwaarden en disclaimers bindend zijn voor u. Het is daarom raadzaam de voorwaarden en uitsluiting van aansprakelijkheid door te nemen elke keer dat u de website bezoekt.

Wijzigingen aan/werking van website:
Kawasaki Motors Europe N.V. kan op elke gewenst moment de opmaak en inhoud van deze website wijzigen.
Kawasaki Motors Europe N.V. kan deze website tijdelijk buiten werking stellen om ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de inhoud bij te werken of om enige andere reden.
Kawasaki Motors Europe N.V. behoudt zich het recht voor de toegang tot deze website op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. In het geval van geschillen welke mochten ontstaan in verband met deze voorwaarden of geschillen in verband met de website, hetzij door contract of onrechtmatige daden of anderszins, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.