Kawasaki Winactie Motorbeurs Utrecht

Voorwaarden Kawasaki Winactie Motorbeurs Utrecht

Voorwaarden Kawasaki Winactie
Dit reglement is van toepassing op de Kawasaki Winactie, een uitgave van Kawasaki Motors Europe N.V. De actie loopt van 14-02-2018 tot 21-02-2018 15:00; 

Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrief van Kawasaki. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail; 

Deelname aan de Winactie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, geboortedatum). 

Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; 

Alle deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen: 

* 1 x Een 2-daags World Superbike VIP arrangement in Portimao t.w.v. € 799,- (Maximaal 1 winnaar)
* 1 x Twee toegangskaarten voor dagtoegang op Motorbeurs Utrecht 2018 t.w.v. € 17.50,- (Maximaal 25 winnaars)

Prijswijzigingen, druk en typefouten voorbehouden.

Gewonnen hoofdprijzen kunnen tot 3 maanden na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer Kawasaki Motors Europe binnen 3 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs; 

De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

Kawasaki zal zorg dragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting; 

De winnaars worden direct na deelname per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden uiterlijk 12 maanden na afloop van de actieperiode uitgereikt; 

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@kawasaki.nl. 

Verwerking van persoonsgegevens
Door het respectieve hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Winactie zijn de naam- en voornaam, e-mailadres en geboortedatum van de Deelnemer.  

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Kawasaki wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kawasaki worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Wedstrijd. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen en Kawasaki in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Winactie na te komen, en om deelnemers De nieuwsbrief van Kawasaki te laten ontvangen.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Winactie en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd. 

Kawasaki garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kawasaki. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. 

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Winactie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan info@kawasaki.nl of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt gevoegd. 

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via info@kawasaki.nl; 

Aansprakelijkheid
De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins;

Kawasaki Motors, de organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens;  

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer. 

Privacy Statement
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Kawasaki Winactie, waaronder het versturen van het versturen van de Kawasaki nieuwsbrief. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site; 

Algemeen
De organisatie en partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beeindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen; 

Medewerkers van de organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname; 

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; 

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden; 

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; 

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter; 

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@kawasaki.nl.